autobuses, o seu mellor medio
publicitario

A publicidade en autobuses é unha das mellores opcións que unha empresa pode tomar á hora de promover a súa marca.

Cos medios de transporte como aliado, a marca adquirirá visibilidade rapidamente conseguindo que clientes potenciais interésense polos seus produtos e servizos. A publicidade en autobuses é un medio que se utiliza frecuentemente e cada vez son máis as empresas que a utilizan dada a súa eficacia máis que probada.

Son un medio dinámico de gran visibilidade con grandes posibilidades creativas, teñen gran notoriedade impacto ao captar a atención do público, dispoñen dunha gran cobertura nas principais zonas comerciais e de negocio cun alto alcance e repetición debido ao traslado da mensaxe.
  
O investimento publicitario en autobuses é rendible, tendo en conta o gran alcance que posúe este medio. Unha campaña publicitaria de autobuses ben optimizada e planificada non adoita resultar cara en relación coa gran cantidade de impactos publicitarios que nos proporciona mentres o servizo estea en activo.

Mobirise

Formatos

Mobirise

traseira integral

Este formato tamén dispón de laterais en autobuses urbanos e metropolitanos. En autobuses interurbanos non se permite laterais..

Mobirise

autobús estándar

Este formato componse de traseira e laterais estándar e é o máis económico, cunha boa efectividade.

Mobirise

laterais plus

Este formato componse de laterais de gran formato coa posibilidade de ter a traseira tanto en integral como en estándar.

autobús integral

Co formato integral cubrimos case todo o autobús, é sen dúbida o formato máis impactante e de maior recordo entre a público.

Galería

dirección postal

Bus Spot Advertising 
Avda. Manuel del Palacio, 8-1ºA
36003 PONTEVEDRA (Pontevedra) España - EU

síguenos
contacto

Built with Mobirise web builder